Pundet.nu

Dagens pundkurs snabbt och enkelt.

Mynt & sedlar.

Mynten som finns i valutan idag är 1 penny och 2, 5, 10, 20 och 50 pence. Det finns även mynt med valörerna £1 och £2. Sedlarna har valörerna £5, £10, £20 och £50. Vilka valörer på mynt och sedlar som länderna och områdena använder sig av kan skilja mellan de olika varianterna av pundet.

Det finns några teorier som säger att benämningen kommer från den ursprungliga benämningen av tidigare engelska, medeltida silvermynt. Engelsmännen har en egen teori om hur benämningen kom till och skriver själva historien på så sätt att handelsmännen och den engelska kungen Henry II under 1100-talet lärde sig att uppskatta silvermynten väldigt mycket. Kungen lockade ett flertal Esterlinger till England för att arbeta upp silver och för att tillverka silvermynt. Dem menar att ordet sedan förvrängdes till sterling och efter det så började silvret att kallas för sterlingsilver. Engelska språkforskare menar på att esterling i engelska inte kan förvrängas till ett ord som sterling. De menar alltså att benämningen på sterlingsilvret inte alls uppkom på det viset som engelsmännen skriver att det gör.

Brittiskt pund

Det brukar vara vanligt att vi tänker på det brittiska pundet när vi pratar om pund. Det brittiska pundet används i Storbritannien och har valutakoden GBP. Detta pund kan ibland även på valutamarknaden kallas för sterling pound för att skilja den från de många olika pundvarianterna som finns i världen. Det är den brittiska centralbanken Bank of England som ger ut det brittiska pundet. Det brittiska pundet är den fjärde mest handlade valutan i hela världen efter den amerikanska dollarn, euron och japanska yen.

Det har hänt väldigt mycket med de brittiska mynten genom tiderna. Innan decimalformen kom år 1971 så delades alla pund in i 20 shilling som i sin tur delades in i 12 pence. Detta gav totalt 240 pence på ett pund. När införandet av den nya indelningen kom så behöll pundet sitt värde men då delades istället 240 pence in i 100 pence. Förutom dessa ändringar bland de brittiska mynten så har mynten även med åren ändrat utseende och storlek. Bland annat så har det tidigare varit en del av en sköld på de olika mynten men nu finns hela skölden med på alla de brittiska mynten.

Även sedlarna har genomgått förändringar genom tiden. Bland annat så har sedeln för £10 tagits bort under en tid men är nu tillbaka och åter i omlopp. Den brittiska centralbanken har även producerat två nya sedlar som heter Giant och Titan. Dessa sedlar finns bara inom banksystemen och kan inte ges ut till privatpersoner. Sedeln som heter Giant är värd £1.000.000 och sedeln som heter Titan är värd £100.000.000. Det finns inte många sådana sedlar utan det har enbart producerats cirka 40 stycken.

Brittiska Centralbanken

Bank of England heter den brittiska centralbanken. Denna bank ger ut pund och en av deras viktigaste uppgifter är att bibehålla en stabilitet i valutan. Dem arbetar även för att stödja den brittiska regeringens ekonomiska politik. För att upprätthålla den ekonomiska stabiliteten så vill banken bredda förståelsen för deras roll bland människorna och är därför ute och håller regelbundna tal och ger även ut publikationer av bankens siffror. Banken vill även arbete mycket med ungdomar och studenter och håller även tävlingar samt upprätthåller ett gratis museum.

Banken lägger otroligt stor vikt på att hela tiden ha läget under kontroll. Dem ser över ekonomin och valutan grundligt. Skulle det hända någonting snabbt så skall banken vara till hands och förhindra t.ex en inflation eller någonting annat som potentiellt skulle kunna skada valutan eller landets ekonomi både på kort sikt och på lång sikt.

Det var William Patersons idé att grunda banken år 1694. Men det var inte William som genomförde bankens start utan det var Charles Montagu, 1:e earl av Halifax. Samtidigt som Bank of England grundades så grundades även Bank of Scotland.

Banken är vårdnadshavare för guldreserverna i Storbritannien och många länder där till. Bankvalvet som ligger under London täcker en yta som är större än den näst högsta byggnaden i hela staden. För att över huvud taget kunna öppna valvet så behöver du använda dig av nycklar som är hela tre meter långa.

Pundets symbol

Pundets symbol är £. Tecknet kommer från bokstaven L som representerar libra; den grundläggande viktenheten i det romerska riket. Pundet blev en engelsk viktenhet. Det är därför som pundet från början hade värdet av en torn som är 350 gram. Pundet var alltså innan värt 350 gram silver. Det är allra vanligast att tecknet placeras innan beloppet men detta kan skrivas lite olika från land till land. Vissa länder skriver först beloppet och där efter skriver dem tecknet.

Lira som är en annan valuta som har en symbol som är snarlik pundets. Det enda som skiljer lirans symbol från pundets symbol är två streck och på pundets symbol så finna där bara ett. Det är enkelt att ta fel på dessa två tecken eftersom att dem är så otroligt lika. Därför är det viktigt att komma ihåg vilken valutasymbol det är som har två streck och vilken valutasymbol det är som enbart har ett streck.