Pundet.nu

Dagens pundkurs snabbt och enkelt.

Pundets historia.

Pund är från början namnet på en gammal engelsk valuta som tidigare använts. Denna valuta hette Pound Sterling. Pound Sterling-mynten var gjorda i rent sterlingsilver som är mycket hårdare än vanligt 99,9%-haltigt silver. Eftersom att mynten var gjorda i sterlingsilver så slets dem inte ut lika fort som vissa mynt kan slitas ut idag.

Den engelska valutan bestod nästintill enbart av silver fram till år 1344. Då introducerades även guld i valutan men silver var fortfarande basen av valutan fram till år 1816. Allt fler mynt gjordes i guld och även andra länder började nu tillverka sina mynt i guld. Men användandet av guld var inte positivt i längden och guldmynten trappades ner drastiskt under år 1914.

Under andra världskriget så skapades Sterlingområdet. Detta var ett område med flera olika länder som använde sig av det brittiska pundet eller ett pund som var anknutet till det brittiska pundet. Sterlingområdet skapades eftersom att man ville behålla själva värdet i pundet.

Under 2009 beslutade den brittiska centralbanken att sänka räntorna för att förhindra en inflation. Inflationen skulle förhindras och inflationen blev allt större fram till september 2011. Då fick dem stopp på det och året efter så sjönk inflationen med hela 2,5%. Banken upptäckte inflationen i tid. Hade dem inte beslutat att sänka skatterna så mycket som dem gjorde så hade förmodligen inflationen blivit högre och till följd av det mycket svårare att stoppa.