Pundet.nu

Dagens pundkurs snabbt och enkelt.

Sterlingsilver.

Sterlingsilvret är ett silver som blev ett grundmaterial för många olika mynt. Det finns väldigt många olika teorier om sterlingsilvrets historia. Bland annat så diskuteras det om när och var namnet terlingsilver skapades. Historiska fakta pekar på att benämningen har uppkommit någonstans i England eller Mellaneuropa någon gång under 1000- till 1200-talet.

Det finns några teorier som säger att benämningen kommer från den ursprungliga benämningen av tidigare engelska, medeltida silvermynt. Engelsmännen har en egen teori om hur benämningen kom till och skriver själva historien på så sätt att handelsmännen och den engelska kungen Henry II under 1100-talet lärde sig att uppskatta silvermynten väldigt mycket. Kungen lockade ett flertal Esterlinger till England för att arbeta upp silver och för att tillverka silvermynt. Dem menar att ordet sedan förvrängdes till sterling och efter det så började silvret att kallas för sterlingsilver. Engelska språkforskare menar på att esterling i engelska inte kan förvrängas till ett ord som sterling. De menar alltså att benämningen på sterlingsilvret inte alls uppkom på det viset som engelsmännen skriver att det gör.

Riktigt hur benämningen på sterling silver uppkom vet man inte riktigt. Men det man vet om sterlingsilvret är att det var ett väldigt bra silver för att tillverka mynt och att sterlingmynten i sin tur gjorde det enklare att skapa större handel över världen.

Sterlingområdet

Sterlingområdet skapades under andra världskriget som en nödåtgärd som involverade samarbete av kontrollfrågor mellan en grupp av länder. Under denna tid var det mestadels besittningar av olika kolonier i det brittiska imperiet.

Länderna gick med på att använda sterlingpundet (det brittiska pundet) som sin valuta eller att använda en valuta som var knutet i till detta pund. Hela syftet med sterling området var att skydda värdet som fanns i det brittiska pundet. Alla länder i det brittiska imperiet förutom Newfoundland, Hongkong och Kanada gick med i sterlingområdet år 1939.

Anledningen till att Kanada och Newfoundland inte gick med i sterlingområdet var för att dem använde sig av en dollar som var knuten med den amerikanska dollarn. Hongkong valde att inte gå med i sterlingområdet från början på grund av deras ställning till centrum för marknadsaktivitet. Dock ångrade dem att de från början tackade nej och anslöt sig till sterlingområdet i slutet av andra världskriget.

Under slutet av andra världskriget så var sterlingområdet det allra största och mest sammanhängande valutablocket i hela världen. Området gav även sina medlemmar en väldigt stor frihet. Denna frihet var att alla medlemsländer kunde avveckla betalningar med sterling var dem än ville i valutaområdet utan någon valutareglering. Medlemmarna hade även en väldigt stor nytta av denna stabila valuta och tillgången till de finansiella resurserna som fanns i London. Sterlingområdet hjälpte många länder att behålla en stabil ekonomi även efter kriget och det hjälpte även väldigt många länder att enklare komma på fötter igen.

Sterlingområdet har nu upphört. Området försvann i olika etapper mellan åren 1972 och 1979.